Travanj, 2010
4. susret općina i gradova prijatelja djece održan u Rijeci, 16. travnja 2010. godine.

više...

Siječanj, 2010
Odlukom Koordinacijskog odbora Akcije, projekt Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec 'Veselimo se čitanju, čitajmo svi' proglađen je Naj-akcijom u 2009. godini.

više...

Siječanj, 2010
Dana 29. ožujka 2010. u prostorijama Male scene Centra za kulturu Čakovec održana je konferencija za medije i predstavnike institucija...

više...

Archiva
 

 

DOKUMENTI

 


Međunarodni dokumenti
Konvencija o pravima djeteta pdf (149.92 KB)
Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje HTML
Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje HTML
Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada HTML
Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece pdf (193.25 KB)
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe HTML
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji HTML
Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje HTML
Objava o stupanju na snagu Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji HTML
Poster UN Konvencija na jeziku bliskom djeci pdf (643.17 KB)

 


Nacionalni planovi i strategije
Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. pdf (654.58 KB)
Nacionalni program djelovanja za mlade word (435 KB)
Nacionalna strategija zastite od nasilja u obitelji od 2005. do 2007. godine pdf (231 KB)
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji word (134 KB)
Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima pdf (187.75 KB)
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima word (78 KB)
Nacionalni program za suzbijanje trgovanja djecom word (159.5 KB)
Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006-2011word(640 KB)
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za 2006. - 2012. godinu word (270.5 KB)
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom word (45 KB)
Nacionalni program za Rome word (554 KB)
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH 2006.-2010. word (206.5 KB)
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima word (80.5 KB)


Zakoni
Ustav Republike Hrvatske word (225.5 KB)
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina HTML
Zakon o pravobranitelju za djecu HTML (48.02 KB)
Poslovnik Pravobranitelja za djecu HTML (38.89 KB)
Obiteljski zakon pdf (320 KB)
Zakon o doplatku za djecu HTML
Zakon o sredstvima za doplatak za djecu word (27 KB) 

 

 

Sva prava pridržana @ 2007-2010 www.prijateljdjece.cakovec.hr
IAP Studio