Travanj, 2010
4. susret općina i gradova prijatelja djece održan u Rijeci, 16. travnja 2010. godine.

više...

Siječanj, 2010
Odlukom Koordinacijskog odbora Akcije, projekt Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec 'Veselimo se čitanju, čitajmo svi' proglađen je Naj-akcijom u 2009. godini.

više...

Siječanj, 2010
Dana 29. ožujka 2010. u prostorijama Male scene Centra za kulturu Čakovec održana je konferencija za medije i predstavnike institucija...

više...

Archiva
 

Projekti koji se održavaju u sklopu akcije Grad Čakovec - Prijatelj djece.

NAUČIMO DJEČJU PRAVA U VRTIĆU DJEČJI ODJEL - PRIJATELJ DJECE
ZAŠTITIMO DJECU I MLADE OD ALKOHOLA PREHRANA PREDŠKOLSKOG DJETETA
I JA BI NA PLIVANJE PRIMJENA ZDRAVSTENE KNJIŽICE DJETETA
I JA BI NA MORE POTICANJE KREATIVNOSTI I DAROVITOSTI DJECE
DJEČJI FORUM GRADSKO VIJEĆE MLADIH
OAZA U ŠKOLI DOBAR RODITELJ
DJEČJI IZBOR PREDŠKOLA - ROMI

 

PRAVA DJETETA


Odlukom Koordinacijskog odbora projekta Grad Čakovec- prijatelj djece od 9. ožujka 2005.godine najprojektom je proglašena akcija. Konstatirano je da ova akcija udovoljava svim kriterijima naj-akcije, a posebno vrijednim ocijenjeno je to što u samoj organizaciji sudjeluju djeca koja su ujedno i  realizatori.


Opis potrebe:

Ideju mirne, skladne i dobre društvene zajednice - lokalne , državne i svjetske, nemoguće je ostvariti bez odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Međunarodna zajednica posvećuje posebnu pažnju pitanjima obrazovanja za ljudska prava, kako bi se proces osvješćivanja a time i ostvarivanja ljudskih prava u svim segmentima ljudskog društva što je moguće više ubrzao, te su Ujedinjeni narodi od 1.1. 1995. do 31.12. 2004. godine proglasili desetljećem obrazovanja za ljudska prava.> iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske iz 1999. godine. Polazeći od istih potreba Vijeće Europe je 2005. godinu proglasilo godinom obrazovanja za demokratsko građanstvo.
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava moraju biti sveobuhvatni - uključivati pojedinca i prikladne društvene grupe na različitim razinama. Usvajanje ljudskih prava stoga je postalo ne samo dio nacionalnih i globalnih strategija već sve više i lokalnih. Polazeći od interesa Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Hrvatske te naše lokalne zajednice, a posebno spremnosti djelatnika u odgoju i obrazovanju predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske razine u Međimurju i Čakovcu, osmislili smo još jedan u nizu projekata kojima u zadnjih nekoliko godina podupiremo izgradnju građanskog društva. Ovaj je projekat temeljen na potrebi za: boljim poznavanjem OUN-ove Konvencije o pravima djece; upoznavanjem s najrazličitijim pravima koja imaju djeca od najranije dobi; poticanjem na konzumiranje tih prava te podizanjem njihova života na višu razinu. To nas je motiviralo da u studenom 2004.godine, u povodu Dana dječjih prava, započnemo s projektom Naučimo dječja prava u vrtiću. Ideja je bila da u organizaciji i realizaciji najneposrednije sudjeluju djeca, odnosno srednjoškolci koji će dječjim pravima podučavati šestogodišnjake, polaznike najstarijih vrtićkih grupa u gradu. Projekt je u skladu s Nacionalnim programom djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj, Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava te nastavnim planovima i programima srednjih škola.

Ciljevi projekta:

Cilj projekta je upoznavanje djece predškolskog uzrasta i srednjoškolaca s dječjim pravima izraženima u Konvenciji o pravima djeteta, njihova afirmacija i poticanje na primjenu.
Cilj je u funkciji promicanja demokracije i ljudskih prava.
Ovaj cilj se ostvaruje prezentacijom odredaba UN-ove Konvencije o pravima djeteta iz 1989.godine i rješavanjem dilema vezanih uz pojedina prava. Predškolcima prava prezentiraju srednjoškolci, te im, uz pomoć pedagoga, odgajatelja i profesora, pomažu u rješavanju dilema.
Projekt obuhvaća sve čakovečke šestogodišnjake koji polaze najstarije vrtićke grupe u čakovečkim predškolskim ustanovama te dio maturanata čakovečke Gimnazije. Dijelom je uključena i šira javnost, jer se informacijama o tom projektu afirmacija dječjih prava prenosi i na njih.

Zadaci projekta:

- Procjeniti prevalenciju >pijenja alkohola u mladih
- Ispitati njihove stavove
- stjecanje osnovnih spoznaja o sebi ( afirmacija pojedinca-Ja razina, odnos s drugima-Ja i drugi razina, pripadnost zajednici-Mi razina)
- usvajanje temeljnih ljudskih vrijednosti kao što su sloboda, pravednost, jednakost, prijateljstvo, solidarnost, mir
- razvijanje socijalnih vještina kao što su komunikacija, tolerancija, suradnja
- razvijanje potreba srednjoškolaca za volonterskim radom

Program:

Program akcije sastoji se od nekoliko sadržajno-metodičkih cjelina koje se ponavljaju u ciklusima :

1. priprema u srednjoj školi - upoznavanje s Konvencijom i planiranje rada
2. snimanje razine poznavanja dječjih prava djece u vrtiću (odgajatelji i djeca)
3. metodički razgovori u vrtiću ( srednjoškolci , pedagozi škole i vrtića te odgajatelji ) nakon pojedinih prikaza
4. priprema dramskog prikaza dječjeg prava i izrada plakata u školi (srednjoškolci)
5. uvodni razgovor s djecom prije izvođenja prikaza u vrtiću (srednjoškolci, djeca) i analiza slikovnice kao domaće zadaće
6. izvedba dramskog prikaza u vrtiću (srednjoškolci, aktivno sudjelovanje djece)
7. prezentacija plakata u vrtiću nakon dramskog prikaza (srednjoškolci, djeca)
8. izrada mini-slikovnica zapažanja- kao ponavljanje u vrtiću (djeca ,odgajatelji)

Projekt je zamišljen kao splet raznih aktivnosti s interaktivnim mini dramskim prikazom kao središnjim događajem. Aktivnosti se ponavljaju u mjesečnim razmacima, svaki puta s drugom temom, odnosno dječjim pravom iz nekog članka izabranog po kriteriju usklađenosti s vremenom odvijanja ( primjerice: pravo na zdrav život u travnju kad se obilježava međunarodni dan zdravlja).
Nakon pripremnih radnji u kojima srednjoškolci analiziraju Konvenciju o pravima djeteta, izrađuju operativni plan svojih aktivnosti u školi i vrtićima, svi sudionici projekta dogovaraju aktivnosti, odgajatelji u inicijalnoj radionici u svojim grupama snimaju početno stanje poznavanja pojmova iz područja dječjih prava te ispunjavaju anketni list na temelju kojeg se utvrđuje razina poznavanja prava kod šestogodišnjaka.
Grupa srednjoškolaca , formirana na temelju vlastitog interesa, priprema kratki dramski prikaz (skeč) na temu jednog od unaprijed planiranih prava iz Konvencije o pravima djeteta, aktualnog i bliskog djeci vrtićkog uzrasta. U odabiru prava i načina rada s djecom pomažu im pedagozi i odgajatelji .Prikazi se, kao i uvodni razgovori s djecom, odvijaju u vrtiću, u dvorani za tjelovježbu. Uz to grupa obavezno izrađuje plakat na istu temu koji ostaje djeci u vrtiću. Dan poslije dramskog prikaza, kao oblik ponavljanja, djeca sa svojim odgajateljima razgovaraju o plakatu i pravu koje su radili a kasnije izrađuju mini slikovnicu zapažanja.
Prvi susret djece i srednjoškolaca započinje upoznavanjem , a svaki sljedeći razgovorom kojim se djeca uvode u dječje pravo. Nakon dramskog prikaza u koji se aktivno uključuju i djeca , slijedi razgovor s djecom i zaključno ponavljanje uz plakat. Plakat ostaje djeci da ih slijedećih dana podsjeća na ovu aktivnost i pravo koje su naučili.
Nakon prikaza svakog pojedinog prava i rada s djecom slijedi evaluacija u kojoj sudjeluju srednjoškolci, njihov profesor, odgajatelji i pedagozi te priprema za slijedeću aktivnost.

Vremenik:

Prvi ciklus (pilot, djelomični)

Projekt počeo je pilot prezentacijom prava na obrazovanje i školu iz Konvencije o pravima djeteta krajem studenog 2004.godine u okviru obilježavanja Dana dječjih prava. Uslijedilo je uobličavanje projekta , u prvom redu formiranje instrumentarija za snimanje inicijalnog stanja poznavanja dječjih prava i pojmova vezanih uz to te odabir prava. U tijeku je treći ciklus kojim su obuhvaćeni vrtići, odnosno grupe, koji do sada nisu.

Treći ciklus, šk.god. 2006/2007.

Treći ciklus projekta traje od rujna 2006. godine do svibnja 2007. godine i obuhvatit će sedamdesetero djece predškolskog uzrasta i mlađe, polaznika dječjih vrtića u Čakovcu.

rujan 2006.

- formiranje grupe srednjoškolaca edukatora i pripremne radnje, rad na Konvenciji o pravima djeteta,

listopad 2006.
- snimanje inicijalnog stanja poznavanja dječjih prava u vrtiću
- metodički razgovori - učenici, odgajatelji, profesorica
- upoznavanje djece spojmovima pravo, pravo djeteta, konvencija "Konvencija o pravima djeteta", OUN - pravo na prijatelje (članak 15.)
listipad 2006.
- 1. tema: ... pravo na prijatelje (članak 15.)

studeni 2006 .
- 2. tema: ... pravo na posebnu brigu (članak 23.) uz Međunarodni dan invalida 3.XII.

prosinac 2006 .
- 3. tema: ... pravo na obitelj (članci 9. i 18.)

veljača 2007.
- 4. tema: ... pravo na zaštitu od nasilja (članak 19.)

ožujak 2007.
- 5. tema: ... pravo na igru,sport i odmor (članak 31.)

travanj 2007.
- 6. tema: ... pravo na školu (članak 28.) pred polazak u prvi razred osnovne škole

svibanj 2007.
- snimanje postignute razine poznavanja prava (ponovo anketa )
- evaluacijske radionice

Napomena: Plan će se korigirati s dobivenim podacima kod snimanja postignute razine poznavanja dječjih prava u svibnju. Ti će se podaci, kao i oni snimani s novom grupom u rujnu, uzeti u obzir kod realizacije slijedećeg ciklusa.

Sudionici:

U projektu sudjeluju učenici čakovečkih srednjih škola, u 2004., 2005., 2006. i 2007. maturanti Gimnazije i njihova profesorica Biserka Mihajlova, djeca i njihovi odgajatelji grupa vrtića Maslačak i Vjeverica u Dječjem centru te djeca vrtića Bambi te učenici Graditeljske škole i njihov profesor Mihail Mihajlov u izradi plakata.
Voditelj projekta i organizator aktivnosti je Biserka Mihajlova, prof.

Financiranje:
Financijska sredstva za ovaj projekat u 2006/2007. školskoj godini osiguravaju se iz gradskog proračuna - pozicije Čakovec prijatelj djece.
Ukupni traženi iznos je 6.000,00 kuna za troškove papira, boja, letvica,grafička pera i ljepila za izadu plakata, papira i boja za printer, za kupnju fotoaparata, brošura i priručnika za učenike za pripremu projekta te kupnju prigodnjih poklona za djecu u vrtićima prilikom božićnih aktivnosti.
Traženi iznos je u cijelosti odobren.

 
Sva prava pridržana @ 2007 www.prijateljdjece.cakovec.hr
Interap Studio